אחריות

 

      אחריות לתקינות החלפים היא לתקופה של 3 חודשים למעט חבלה בזדון.

 

      פיצוי על נזק בערך המוצר בלבד. מוסכם כי סמכות השיפוט היחודית יהא לבתי המשפט בתל-אביב. 

 

      חלק שהגיע לא תקין ללקוח יועבר לחברת רמי יפה בצירוף: טופס לבדיקת הכשל+העתק חשבונית

 

      במידה והכשל כתוצאה מפגם בייצור החלק יוחלף ויסופק ללקוח חלק חדש.