מאמריםנסיבות שכיחות לכשל במגדש (טורבו) ודרכים למנוע אותן

גוף זר פוגע במניפה

גוף זר שנכנס לטורבו פוגע בגלגל הטורבינה או הקומפרסור נראה בברור. אין להמשיך בנסיעה היות וזה יגרום להרס מוחלט של הטורבו על מנת למנוע נזק שכזה יש להקפיד על ניקיון הכניסות והיציאות לפני הרכבת הטורבו, להקפיד להחליף מסננים בזמן ולשמור על מסננים נקיים.

חוסר באספקת שמן

חוסר שימון נובע בעיקר מ:

אי הכנסת שמן לטורבו לפני הרכבתו.
תקופה ארוכה של חוסר שימוש.
צינור שמן סתום או שבור.
לחץ שמן נמוך במנוע.
מחסור שמן.
שימוש בחומרי אטימה (כגון סיליקון) יכול לגרום לחוסר באספקת שמן לטורבו.

לכלוך בשמן

נזק לטורבו משמן יכול להיגרם מ:

מסנן שמן מאיכות נמוכה.
מסנן שמן פגום.
מסנן שמן סתום.
לכלוך שנכנס בזמן הטיפול.
נפל מחלקי מנוע משופשפים או בזמן עשית חידוש המנוע.
שסתום עוקף מסנן שמן פגום.


שמן מנוע באיכות ירודה

שמן מנוע מלוכלך פוגע בטורבו בזה שהוא שורט וחורט את הציר והמסבים. על מנת למנועה נזק זה יש להשתמש בשמן ומסננים המאושרים ע"י יצרן הרכב. כאשר מחליפים את הטורבו חייבים להחליף את המסננים. כמו כן חייבים החלת את המסננים חייבת להתבצע ע"י ההוראות והתקופות שנקבעה יצרן הרכב או קודם לכן.

חמום יתר ודמום מנוע חם

כשל הנובע מיתר חום או מדמום מנוע בלי לאפשר לטורבו להתקרר גורם להצטברות פחם. מומלץ לתת למנוע לעבוד בסיבובי סרק 2 – 3 דקות לפני שמדוממים את המנוע על מנת לאפשר למערכת המסבים להתקרר. חום מהטורבינה נספג לבית המסב וגורם להצטברות פחם וקורוזיה במערכת המסבים. עיקר הנזק הוא באטם הציר, במסבים ובתי ממסבים.

סיבות לחימום יתר

דמום מנוע מידי.
איכות שמן ירודה.
אי החלפת שמן בזמן.
בריחת אוויר או גז.
משאבת סולר פגומה.
מזרקי סולר פגומים.
מסנן אוויר סתום.
הגבלת יתר של כניסת אוויר.

לעתים רואים את הטורבו כבעיה אך בדרך כלל הסיבה לכשל אינה בטורבו. בדרך כלל מקור הבעיה הוא במקום אחר. לפני שמחליפים את הטורבו וודא שמצאת את מקור הבעיה.

עישון

עישון יכול להיגרם כתוצאה ממסנן אוויר סתום או צינור כניסת אוויר פגום. דברים אלה משפיעים על יחס אוויר/סולר וגורמים לעשן שחור. כמו כן אם המנוע אינו יכול לנשום כנדרש הוא ימשוך אוויר ממקורות אחרים. סגירת יתר של האוורור לקרטר יגרום לעישון.

חוסר כוח/תנופה

הגבלת כניסת אוויר מונע מהמנוע יניקת אוויר כנדרש ומגביר את החום שבו המנוע עובד. בריחת אוויר בצד הקומפרסור או אינטרקולר סתום אפילו חלקית פוגם בנשימת המנוע.רעש/שריקות

בדרך כלל הרעש נובע מבריחת אוויר בצינורות. יש לבדוק את כל החבורים. אם הרעש ממשיך יש לבדוק אם גלגלי הטורבו נוגעים בבית.

ציר תפוס

אם הציר תפוס או מסתובב במהירות איטית, הסיבה השכיחה היא התפרקות שמן המנוע הגורמת הצטברות פחם בתוך בית המסב. כמו כן ירידה בלחץ שמן מנוע ו/או לכלוך בשמן יכולים לגרום לציר להיתפס.

מרווחים מוגדלים / שחוקים

לטורבו יש מרחבי ציר ורוטור מוגדרים. לפעמים טועים באבחנה ורואים את הבעיה כמסבים שחוקים. שינוים במרווחים נגרמים מבעית שימון (חסר שמן. שמן מלוכלך ו/או שמן מזוהם.

זכור:אם מקור הבעיה לא זוהתה ותוקנה.   הבעיה לא תעלם, היא רק תחזור

חיים לוין
רמי יפה ובניו בע"מ
יבואני HOLSET

חשד ליבוא מגדשי טורבו מזויפים מחו"ל.

לידיעת הציבור נושא אחריות חברתCUMMINS TURBO TECNOLOGIES (HOLSET)

אינה מקבלת כל אחריות על טורבו כאשר התווית עליה נמצא מס' הזיהוי של המגדש הוצאה והמס' הסידורי מחוק.

כאשר המספר הסדורי נמחק מהטורבו אין לחברה היכולת לדעת האם הטורבו מזויף או אמיתי וכל טורבו כזה נחשב כמזויף.

כמו כן, אין לחברה מידע למי ומתי נמכר הטורבו ולכן לא תישא בשום אחריות יצרן.

בנוסף טורבו שנמכר לא על ידי נציגנו בישראל - חברת רמי יפה ובניו בע"מ - לא תחול עליו כל אחריות מטעםCUMMINS TURBO TECHNOLOGIES(HOLSET)

ראה דוגמה של טורבו ללא מספר סידורי:

 

 

 

 

 

 

 

 


בעניין אחריות יצרן כאשר מס' סידורי מחוק HOLSET התייחסות